Till innehållet

Skadedjur och ohyra

Skadedjur och ohyra som vägglöss, kackerlackor och råttor har blivit allt vanligare. Den troliga orsaken är att folk reser mer nuförtiden och får med sig skadedjur i bagaget. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att en fastighet är fri från skadedjur.

Miljö- och byggnadsnämnden kan kräva att fastighetsägaren kontrollerar sina fastigheter och sanerar dem från skadedjur. 

Skadedjur i hyresrätt

Oavsett hur ohyran kommit in i lägenheten är du som hyresgäst skyldig att underrätta hyresvärden så fort du upptäcker ohyran. Hyresvärden ansvarar sedan för saneringen. Får du inte hjälp av hyresvärden kan du kontakta oss på kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning.

Skadedjur i bostadsrätt

Du som bor i en bostadsrätt har enligt bostadsrättslagen ansvar för att det inte kommer in ohyra i din lägenhet. Om det inte efterlevs kan du själv få komma att stå för kostnaden för att utrota ohyran. Styrelsen är dock alltid skyldig att – om det gäller en bostadslägenhet som utgör en del av ett hus – vidta åtgärder för att utrota ohyran.

Skadedjur i villa eller radhus

Äger du en villa eller ett radhus ansvarar du själv för att hålla ohyra och skadedjur borta. Ofta är en skadedjursförsäkring kopplad till din villa- och hemförsäkring, kontakta därför alltid ditt försäkringsbolag om du råkat ut för ohyra.

Kontaktuppgifter

Anna Roos - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
anna.roos@kristinehamn.se

0550-882 64

Alexandra Wilhelm - miljö- och hälsoskyddsinspektör
alexandra.wilhelm@kristinehamn.se

0550-882 16

Natalie Broqvist - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
natalie.broqvist@kristinehamn.se

0550-858 42

Ida Lindbäck - miljö- och hälsoskyddsinspektör
ida.lindback@kristinehamn.se

0550-882 11

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".