Till innehållet

Sunneberg/Stampbrogatan

sunneberg.jpg

På Stampbrogatan/Ugglevägen finns ett markanvisningsavtal som omfattar nya friliggande villatomter.

Området omfattas av en ny detaljplan som antogs av kommunfullmäktige den 25 maj 2021. I och med den nya detaljplanen finns planer på att erbjuda byggherrar markanvisning för nybyggnation av flerbostadshus med möjlighet till centrumändamål i bottenvåning på platsen. Detaljplanen tillåter även bebyggelse av vårdbyggnad.

Se detaljplan i vårt planregister

Intresserad av markanvisning?

Byggherrar som anmäler intresse för markanvisning noteras i en intresselista hos planeringsavdelningen. Byggherren ansvarar själv för att uppdatera sina kontaktuppgifter. När nya markanvisningar blir aktuella blir du som anmält intresse kontaktad och får mer information. 

Kontaktuppgifter

Mark- och exploatering
mex@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".