Till innehållet

Information till förtroendevalda

Välkommen som förtroendevald i Kristinehamns kommun.

I samband med en ny mandatperiod erbjuder kommunen utbildning för dig som är förtroendevald.  2022 kommer utbildningen att hållas i två dagar,  den 16 och 23 januari. Kallelse skickas ut till berörda. 

Politiker beslutar och tjänstepersoner bereder

Politiker och tjänstepersoner arbetar i kommunen, men de har olika ansvarsområden och arbetsuppgifter. Politikerna tar beslut om vad som ska göras i kommunen. Tjänstepersoner bestämmer sedan hur man praktiskt ska göra för att nå resultat som politikerna tagit beslut om.
Politikerna anger mål och riktlinjer för verksamheten och fattar beslut i nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. När politikerna tagit beslut får tjänstepersoner i uppgift att bereda underlag, syssla med detaljfrågor och verkställa besluten. 

Politikerna är valda av folket

Förtroendevald kallas den som genom val erhållit ett uppdrag och förutsätts sköta uppdraget i enlighet med sin övertygelse, till skillnad från dem som får ett uppdrag genom att anställas och förutsätts sköta det mer eller mindre utan hänsyn till sina egna åsikter. Kommunens politiker är folkvalda och väljs av dig som invånare vid de allmänna valen vart fjärde år, politikerna är därmed demokratiskt tillsatta. 

Tjänstepersoner är anställda i kommunen

För att bereda och genomföra politikens beslut jobbar offentligt anställda i kommunen, de kallas tjänsteperson. Tjänstepersonerna är bland annat allmänkunniga administratörer, många är specialiserade inom olika professioner som jurister, ekonomer, lärare, läkare, sjuksköterskor, vårdbiträden och många andra yrken. 

Tjänstepersoner är inte valda av folket utan de är anställda som vem som helst.

Lagar och styrande dokument

Kommunens verksamheter styrs av en mängd olika lagar. Två som är bra att bekanta sig med är kommunallagen och förvaltningslagen. Förutom lagar finns det även ett antal strategier, planer, program, policyer och andra styrdokument som anger mål och riktlinjer för kommunens arbete. För nämnder och styrelser finns reglementen, bestämmelser och delegationsordningar. 

Sammanträden och handlingar

Sammanträdeslokalen Sessionssalen finner du på plan 4 i Nämndhuset på Tullportsgatan i Kristinehamn. Kallelser och handlingar finner du på kristinehamn.se 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".