Till innehållet

Jämställdhet

I Kristinehamns kommun är arbetet för ökad jämställdhet en del av kommunens ordinarie uppdrag. Vi arbetar för att vara en jämställd arbetsgivare som har jämställda verksamheter. Vi vill att invånarna ska få en likvärdig service oavsett kön, och att vi har en jämställd fördelning av kommunens resurser.

I Sverige är jämställdhetsintegrering den huvudsakliga strategin för att uppnå det jämställdhetspolitiska målet, att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att påverka samhället och sina egna liv. 

Kontaktuppgifter

Anneli Wiker - jämställdhet- och folkhälsostrateg
anneli.wiker@kristinehamn.se

0550-858 99

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".