Till innehållet

Om utbildningen

Vård och omsorgsutbildningen är en yrkesutbildning på gymnasienivå. Under tre terminer får du både teoretisk och praktisk kompetens inom hälso och sjukvård, funktionsstöd, psykiatrisk vård samt äldreomsorg. 

 

För att läsa vård- och omsorgsutbildningen krävs att du är:

  • Godkänd i svenska eller svenska som andraspråk
  • Matematik på grundläggande vux eller grundskola

För att läsa utbildningen krävs att du har tillgång till dator med webbkamera och mikrofon samt internet.

Du har rätt att söka studiemedel från CSN när du läser till vård- och omsorgsutbildningen.

Utbildningen finns centralt i Kristinehamn. Adressen är Tegelslagargatan 2 i Kristinehamn (mitt emot kyrkans parkering).

Här kan du se utbildningens kursupplägg.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".