Till innehållet

Användning av molntjänster och internet

Om elevens användarkonto

Eleven bör lär sig sitt användarnamn och lösenord utantill och sedan hålla lösenordet hemligt. Eleven får aldrig låna ut sitt användarkonto till någon annan. Elevens lärare kan hjälpa till om den skulle glömma dina inloggningsuppgifter.

Det är förbjudet att:

  • Besöka webbplatser som har innehåll som bryter mot svensk lag eller som kan upplevas som kränkande för andra. Det gäller till exempel porr och innehåll med terroranknytning.
  • Ladda ner eller dela material som strider mot svensk lag eller som kan upplevas som kränkande för andra människor, exempelvis pornografi eller innehåll med koppling till terrorism.
  • Ladda ner eller dela upphovsrättsskyddat material, exempelvis film, musik eller programvara.

Vid misstanke om regelbrott har skolan rätt att logga in på elevens konto för att ta del av det som finns sparat där. Skolan kan också ta reda på hur eleven använt sitt konto för att till exempel se om eleven delat olämpligt material med andra.

Vad händer om eleven bryter mot reglerna?

Om ditt barn bryter mot våra regler blir du som vårdnadshavare kontaktade av skolan. Är eleven myndig så pratar skolan direkt med eleven. Skolan avgör sedan om de till exempel ska begränsa när och hur eleven får använda datorn och våra it-tjänster.

Att vara trygg och säker på nätet

Vi använder oss av två sätt för att förhindra att du hamnar på sidor med olämpligt innehåll som till exempel pornografi.

  • Ett skydd som alltid är aktivt när du använder din Chromebook. Det fungerar oavsett om du använder datorn på skolan och är uppkopplad mot kommunens nätverk eller om du är uppkopplad mot ett annat nätverk, t ex hemma.​
  • Ett extra skydd som är aktivt när du är uppkopplad mot kommunens nätverk (vilket din dator automatiskt blir när det nätverket är tillgängligt).

Det finns ingen teknisk lösning som kan spärra allt olämpligt material som finns ute på nätet. Därför har skolan en skyldighet att på olika sätt jobba med de här frågorna som en del av värdegrundsarbetet.

Vi uppmanar dig som är vårdnadshavare att prata med dina barn om vad de gör på nätet och vilka sidor de besöker. Här finns några länkar om hur du kan prata om dessa frågor och hjälpa ditt barn att surfa säkert:

Rädda Barnen

Internetstiftelsen

Surfa lugnt

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".