Till innehållet

Hundlekplats

Sunnebergs hundlekplats är ett inhägnat område som är cirka 2000 kvadratmeter stort. Där kan du släppa din hund så den får springa fritt och leka med andra hundar. Hundlekplatsen ligger längs med Karlagatan, mitt emot Kristinehamns hembygdsgård (Norrgården).

Vem sköter hundlekplatsen? 

Det är du som hundägare som ansvarar för att plocka upp efter din hund. Vid hundlekplatsen finns en latrinbehållare, som kommunen tömmer. Där finns även bajspåsar som du kan använda. 

Det är kommunen som har ställt i ordning platsen, men den sköts av en intresseförening som bildats särskilt för hundlekplatsen.

Boka hundlekplatsen

Du kan boka och hyra hundlekplatsen för enskild aktivitet. Om du vill ha mer information om hur du bokar platsen eller om du är intresserad av medlemskap i intresseföreningen Nya Sunnebergs hundlekplats kan du kontakta:

  • Jan Fredriksson, ordförande, telefon: +46730506094

Några trivselregler för hundlekplatsen

  • Berätta för varandra hur era hundar reagerar mot andra hundar. Berättar också om din tik löper. Släpp in din hund enbart om ni är överens om att det nog går bra.
  • Var och en har ansvar för sin egen hund och vad den gör. Lämna därför aldrig din hund utan tillsyn. Du är här med din hund på egen risk.
  • Använd gärna egna leksaker när du och din hund är ensamma i lekplatsen. Finns det flera hundar kan det lätt bli en konkurrenssituation och slagsmål.
  • Fråga om lov innan du ger andras hundar godis.
  • Träna gärna din hund här men tänk på att detta är en lekplats. Om du upplever att träningen blir störd, är det du som ska ta din hund och gå därifrån eller istället för att träna låta den få leka med de andra hundarna.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".