Till innehållet

Motionsspår och skidspår

I kommunen finns flera olika motionsspår. Vid Hultet, Sättra, Björkvallen, Bäckhammar, Björneborg, Ölme och Rudskoga görs även skidspår under vintern, om vädret tillåter.

Tänk på att du inte får köra med motordrivna fordon i våra motionsspår.

Våra motionsspår

Motionsspår tre och sex kilometer på gamla A9-området. Det är förbjudet att cykla och rida i spåren.

Motionsspår på 2,5 kilometer i anslutning till idrottsplatsens elljusspår. Skidspår (elljus) vintertid.

OBS! Arbetet med att reparera elljuset på spåret påbörjas vecka 10.

Förbindelseled till Hultets friluftsgård 1,5 kilometer (orange markering), 3,1 kilometer runt Kaffeberget, röd markering.

2,2 kilometer vandringsled (orange markering)

I Sjötorp (Rudskoga) finns 1,2 kilometer motionsspår. På vintern finns ett skidspår 1,2 km (elljus) när det är mycket snö, och konstsnö när det annars är barmark.

Du tänder ljuset på elljusspåret på en elstolpe i spårets början. Ljuset släcks automatiskt. 

Motions- och strövstig mellan E18 och Strand, 1,9 kilometer. Ansluter till gång/cykelstigen söder om Stensta Center och vägen söder om Strands gamla skola.

Här finns 2,5 kilometer elljusspår. Spåret finns mellan Ölme samhälle och gamla Karlstadsvägen, öster om Stolpen.

Elljusspår två km beläget mellan Ölme samhälle och gamla Karlstadsvägen, öster om ”Stolpen”. Två kilometer skidspår (elljus) vintertid, vid mycket snö.

Det finns även skidspår på Ölme IP som är 1,2 km. Medlemmar åker gratis och övriga swishar 20 kronor per dag. Att bli medlem kostar 200 kronor per år. 

Swisha till 123 096 12 01, och skriv "ölmes motionsspår" i meddelandet. 

Kristinehamns orienteringsklubbs anläggning. Elljusspår 1,5 - 5 kilometer. Motionsspår 1,5 - 16 kilometer. 

Vintertid görs det i ordning skidspår på 1 – 16 kilometer och fem kilometer (elljus).

Information om snöspår hittar du på orienteringsklubbens hemsida.

Här finns också omklädningsrum och bastu. Huvudbyggnaden innehåller samlingslokal, kansli och servering.

Det är förbjudet att rida i spåren. Cykling får ske på anvisad plats.

 

Sättrastugan ligger fyra kilometer öster om Kristinehamn. Förbindelsespår finns vid gamla Karlskogavägen strax öster om Burger King. Motionsspår tre och sex kilometer.

2,2 kilometer elljusspår. Start vid scoutstugan. 

I anslutning till idrottsplatsen finns elljusspår 2,7 kilometer och motionsspår 3,7 kilometer. Det finns också förbindelseled till A9 spårområde. Den nya förbindelseleden (orange markering) mäter drygt 10 kilometer.

Ljuset tänds automatiskt när det blir mörkt och släcks vid klockan 23.

Det är förbjudet att cykla och rida i spåren.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".