Till innehållet

Skolsköterska

Till skolsköterskan kan du gå om du känner dig stressad, har ont i huvudet eller magen. Om du vill prata vikt, motion eller finnar. Här kan du också lyfta dina funderingar kring sex och könssjukdomar. Om du behöver en tid hos skolläkaren är det skolsköterskan som hjälper dig med det.

Skolsköterskan arbetar också med att ge handledning och konsultation till skolans övriga personal. Att tillsammans med övrig personal och vårdnadshavare ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor.

Hälsosamtal

I förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 samt i årskurs 1 på gymnasiet erbjuds alla elever hälsosamtal hos skolsköterskan. Dessa samtal har vi för att vi ska kunna upptäcka problem eller symptom hos elever som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser.

Kontaktuppgifter

Sara Lindeström - skolsköterska Brogymnasiet
sara.lindestrom@kristinehamn.se

0550-883 18

Karin Nyvall - skolsköterska Brogymnasiet
karin.nyvall@kristinehamn.se

0550-874 11

Pia Almblad - skolsköterska Södermalmsskolan
pia.almblad@kristinehamn.se

0550-881 51

Caroline Henningsson - skolsköterska Södermalmsskolan
caroline.henningsson@kristinehamn.se

0550-882 82

Kristina Ernvik - skolsköterska Stenstalidskolan
kristina.ernvik@kristinehamn.se

0550-868 42

Pernilla Vinkvist - skolsköterska Stenstalidskolan
pernilla.vinkvist@kristinehamn.se

0550-883 07

Åsa Krans - skolsköterska Djurgårdsskolan
asa.krans@kristinehamn.se

0550-883 32

Petra Mossberg - skolsköterska Djurgårdsskolan
petra.mossberg@kristinehamn.se

0550-858 40

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".