Till innehållet

Brogårdsparken

Brogårdsparken ligger bakom Stadshotellet mellan Varnan och Gamla Kyrkogatan. Längre tillbaka i tiden var här bebyggelse med ett myllrande affärsliv. I mitten av 1970-talet revs kvarteret, en del hus flyttades, bland annat Norrgården som idag finns vid hembygdsgården. Rivningstomten var sedan under en lång tid enbart en gräsyta med träd endast vid älvkanten. Brogårdsparken anlades så sent som på mitten av 1990-talet i samband med att Brogårdsskolan renoverades och byggdes om. 

Blomsterplanteringar

I Brogårdsparken kan du ta en promenad längs med älvkanten genom planteringar av rhododendron och azalea. Vid de gamla stentrapporna som finns kvar hämtades förr i tiden vatten. Ett stort antal almar har vuxit längs vattnet och flertalet har drabbats av almsjukan och har därför behövt tas ned. Detta har skapat ett annat ljus i parken och nya utmaningar med möjlighet för nyplanteringar. 

Konst

Sitt gärna ner en stund och betrakta Lorraine Rantalas bronsskulptur ”Kvinna”. Skulpturen som invigdes 1997 är omgärdad av kryddväxter, blommande buskar och perenner.

Visa parken i vår digitala karta.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".