Till innehållet

Strand

Strand 1_1920px.jpg

Endast 2,5 kilometer från Kristinehamns centrumkärna finns ett flertal tomter tillgängliga för dig som vill bygga nytt. I området finns både förskola och Strandskolan med årskurserna F-3. Härifrån tar du dig på fina cykelvägar ut till Kristinehamns stadsbondgård, ridskola och Gustafsviks herrgård på cirka 10 minuter. Du som pendlar med bil når E18 på ett par minuter.

På tomterna som är mellan ca 800 – 1000 kvm har du möjlighet att bygga en huvudbyggnad på maximalt 160 kvm i ett plan, vinden får inredas. På tomten får även en gårdsbyggnad uppföras, den sammanlagda byggnadsarean får då maximalt uppgå till 220 kvm.

Pris: 110 000-150 000 kronor ex. VA-anslutning.
Information om arealer och priser för respektive tomt finner du i vår digitala karta.

Intresserad av en tomt?

All försäljning av kommunala småhustomter sker genom kommunens tomtkö. Är du redan med i kön kan du kontakta oss för att anmäla ditt intresse.

Tomtkö - intresseanmälan

Kontaktuppgifter

Johanna Ivarsson - mark- och exploateringshandläggare
johanna.ivarsson@kristinehamn.se

0550-881 82

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".