Till innehållet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Världen förändras hela tiden. På Samhällsvetenskapsprogrammet får du bred och djup kunskap om hur vår värld fungerar, hur allt hänger samman, från “lokalt till globalt”. Du kommer utmanas med samhällsorienterande teoretiska studier och språk samtidigt som du gör djupdykningar i till exempel hållbar utveckling och orsaker till kriminalitet. Du kommer utveckla dina kunskaper genom bland annat FN/EU-Rollspel, aktietävling , studieresor och arbete med olika case.

Programmet har tre inriktningar. Du väljer inriktning i årskurs två.

Vi erbjuder inriktningarna Beteendevetenskap, Medier, information och kommunikation samt Global (Samhällsvetenskap).

Samhällsvetenskapsprogrammet

Beteendevetenskap

Väljer du den här inriktningen kommer du att utveckla din förståelse för människors beteenden utifrån vetenskapliga teorier. I inriktningen läser du kurser där personlig utveckling står i fokus. Här möter du spännande ämnesområden som bland annat berör identitet, beteenden, psykologi, kommunikation och ledarskap. Vi läser bland annat om hur du blir en framgångsrik chef, orsakerna bakom kriminalitet och hur din och gruppens identitet formas. På inriktning Beteende möter du spännande rollspel och intressanta fördjupningskurser som exempelvis sociologi och psykologi.

Global (Samhällsvetenskap)

Väljer du den här inriktningen kommer du att utveckla dina kunskaper om vad som sker i en global värld i konstant förändring! Vi lär oss grunderna i att analysera samhället och använder kunskaperna för att förstå vad som sker runt omkring oss, både historiskt, idag och i framtiden. I den globala profilen läser vi bland annat om globalisering, internationell rätt och ekonomisk historia. På inriktning Global möter du spännande rollspel och intressanta fördjupningskurser som exempelvis internationella relationer och internationell ekonomi.

Medier, information och kommunikation

Ska ge kunskaper om mediernas roll i samhället och hur man kan använda sig av medieteknik för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt. I inriktningen ska eleverna studera journalistik, information och reklam och praktiskt få pröva textens, bildens och ljudets kommunikativa möjligheter. Eleverna ska få utveckla både praktiska och teoretiska kunskaper i olika interaktiva kommunikationsformer. Inriktningen ska ge eleverna möjlighet att undersöka hur media påverkar människor individuellt och i grupp när det gäller till exempel åsikts- och opinionsbildning och hur vår omvärldsuppfattning formas.

Kontaktuppgifter

Expedition Brogymnasiet

0550-874 16, 0550-883 78

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".