Till innehållet

Farligt avfall

Kontakta alltid vågpersonal eller kundmottagningen vid avlämning av farligt avfall.

Du behöver ha ett transportdokument för att köra det farliga avfallet. Vi behöver ha skriftlig information om avfallet vid avlämnande till Strandmossen. Förutsatt att alla uppgifter är i fyllt korrekt går det bra med en kopia på transportdokumentet. 

Du kan hämta ett transportdokument nedan om företaget inte har en egen.
Transportdokument - Naturvårdsverket 

Det är antecknings- och rapporteringsskyldighet på farligt avfall vilket innebär att du ska logga in på naturvårdsverkets hemsida och rapportera in uppgifter i deras avfallsregister.
Länk till frågor och svar på Naturvårdsverkets hemsida. 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".