Till innehållet

Green Supply Chains

Interreg North Sea logo 2022 RGB_SIRR_2198x390px.png

Green Supply Chains är ett Interreg-projekt där Hamburgs hamn är lead part och där flera andra europeiska kommuner, hamnar, forskningsinstitut och aktörer inom intermodala trafiklösningar ingår. Kristinehamn och RISE är de enda svenska parterna i projektet. Projektet kommer att pågå i tre år med start i januari 2024.

Projektet handlar om att utveckla hållbara transporter till och från inlandshamnar i Europa och att på olika sätt involvera aktörer i arbetet. För Kristinehamns del så ligger fokus på att sprida information om hållbara transportlösningar, skapa mötesplatser för aktörer i branschen där utveckling- och samarbetsfrågor kan diskuteras, samt att se övre hur vår hamn kan göras mer effektiv för hantering och omlastning av gods. Ett arbete som kan bidra till ett ökat intresse för Kristinehamn som inlandshamn och intermodal transportnod.

Läs mer på Green Supply Chains hemsida.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".