Till innehållet

Fälta hemma - tips till dig som är vuxen

Det här är tips som du som viktig vuxen kan ta del av för att du ska känna dig stärkt i hur du kan tänka och agera i kontakten med barn och ungdomar kring droganvändning.

Förr festade fler ungdomar i centrum och det fanns fältarbetare ute som hade koll och hjälpte våra unga. Idag vill färre unga festa på stan, istället är det ofta hemmafester som gäller. Det är du som vuxen som ansvarar för aktiviteter i ditt hem. Därför behöver du ”fälta hemma”.

Att fälta hemma är att ha den där extra kollen som man önskar att andra har på ens egen tonåring när hen är ute eller hemma hos andra. Det är att prata med tonåringar i sin närhet om alkohol och droger, att visa att man bryr sig och att samarbeta med andra vuxna. Det är också att ta ansvar för sin egen alkohol och mediciner som finns i ens eget hem.

Tonårssäkra hemmet

Hjälp unga att göra rätt genom att plocka bort eller låsa in alkohol och tobak. Berätta att ni har koll på antalet öl eller snusdosor, och hur mycket sprit det är i barskåpet. Då vet de det ifall de själva lockas att ta eller om deras kompisar frågar om det. Håll också koll på medicinskåpet.

Äsch, låt dom ha kul!

Dina beslut påverkar fler än din tonåring. Om du köper alkohol till ditt barn bör du räkna med att andra unga också dricker den. Har du koll på vilka allergier, mediciner och risker kompisar till ditt barn har? Om du okejar en fest, åker bort utan att hålla koll eller hyr en lokal åt din ungdom, ser du då också till att det finns hjälp att få om någon ungdom råkar illa ut? Du bestämmer över unga i din familj, men var varsam med beslut som påverkar andra!

Jag festade, men det blev folk av mig också

Poängen är inte hur de blir när de är vuxna, utan hur de har det nu. Många unga har varit med om jobbiga saker när de varit onyktra. Det kan vara allt från bråk med vänner, haft oskyddat sex eller sex de ångrar till att ha kört bil eller moped onykter. Alla är med om obehagliga, skrämmande och farliga saker i livet, men vi kan försöka hjälpa våra unga att undvika några av dem.

Öka andelen ögon och hjälpande händer

Om du åker bort en kväll, berätta det för grannarna. Berätta vad du vill att grannarna gör om det blir stökigt. Finns det någon annan vuxen som kan vara tillgänglig om ungdomen behöver hjälp eller som kan kolla läget? Berätta såklart för din ungdom vilka som kan hjälpa till när du är borta.

Prata med unga om att hitta sina nej

Många unga idag avstår faktiskt både från alkohol och droger, men i sammanhang där många andra dricker eller erbjuds narkotika kan det vara svårt att stå emot. Prata med din ungdom om vilka skäl hen har till att inte dricka eller prova droger. Är det träningen, ett livsstilsval eller vuxnas inställning? Vilket skäl känns rimligt för din tonåring? Det är lättare för din ungdom att göra kloka val om hen fått öva först. Ungdomen kan också få skylla på dig ”mamma kommer bli galen” ”pappa kommer att hämta mig strax”.

Ta kontakt med andra vuxna!

Vet du vad föräldrarna till din ungdoms kompisar heter? Kolla upp vilka de är och sen kan du skicka ett sms eller ett meddelande över sociala medier. Presentera dig och visa att du är intresserad av att ha kontakt och att de kan höra av sig till dig om det är något. Detta är bra att göra när allt är lugnt.

När du skapat kontakt med kompisars föräldrar kan ni prata om vad ni tycker är ok och inte ok. Berätta om era rutiner och hur du tänker kring alkohol och tobak och fråga efter deras synsätt. Ha respekt för att man kan ha olika ståndpunkter och att det kan finnas skäl som du inte känner till.

Om din ungdom har varit inblandad i något som gått fel kan det vara jobbigt att möta andra vuxna. Försöka att vara saklig och lösningsinriktad, oavsett om det är din eller någon annans ungdom som bidragit till situationen. Lyssna först och berätta din bild sen. Fundera på om du bidrar till en lösning eller till en konflikt.

Prata med unga om alkohol, fest och droger

Det bästa sättet att få veta hur din ungdom tänker kring alkohol, fest och droger är att fråga. Ungdomar brukar uppskatta att få en ärligt menat fråga, bara du visar att du är nyfiken och inte dömande. Var beredd på att du kan få svar som du inte vill ha, det viktigt att du i så fall håller dig lugn. Berätta hur du tänker och om det är något som oroar dig. Läs mer här!

Prata med unga om era rutiner

Om din ungdom är ute på kvällen, vad är det då som gäller? Vad behöver du få veta innan hen går? Ska ni stämma av med varandra under kvällen och i så fall när och hur? Vill du bli väckt när hen kommer hem eller stannar du uppe och väntar? Kan du hämta? Att ha rutiner skapar trygghet och gör att din ungdom vet att du bryr dig och vad du förväntar dig.

Om något händer

Oro går lätt över till ilska. Om något händer som gör dig upprörd så försök att hålla dig lugn. Hantera den akuta situationen först och ta diskussionen när läget är lugnare. Då kan du ta upp vad det var som gjorde dig upprörd, lyssna på din ungdoms tankar och tillsammans försöka se om det finns en lösning. Undvik att skuldbelägga och "vad var det jag sa"- mentalitet, det leder sällan framåt.

Prata med unga om vad de gör om något händer

Gör en krisplan tillsammans med din tonåring. Gå igenom sådant som oroar er, är det hotfulla situationer, olyckor, att bli lämnad ensam, att en fest spårar ur eller något annat? Vad ska hen göra om något av detta händer? Vad lovar du att hjälpa till med?

Genom att det nu är flera föräldrar och andra viktiga vuxna som tagit del av denna information kanske ni lättare kan prata med varandra och bli stärkta. Kanske fick du någon ny tanke om hur du kan stötta din ungdom?

Ta hjälp när du kört fast eller är orolig!

Ibland kan man som förälder behöva någon att prata med. Det finns både nationella och lokala föräldrastödskontakter som till exempel:

MIND föräldralinjen - 020-85 20 00, öppen vardagar 10-15 och torsdagskvällar 19-21.

BRIS telefon för vuxna - 077-150 50 50, öppen måndag-fredag klockan 10-13.

Första linjen unga östra på 1177.se

Socialtjänsten i Kristinehamn når du via Navigatorcenter på telefonnummer 0550-884 00. Välj knappval 5 för att komma i kontakt med mottaget för barn och unga.

Gör en orosanmälan för barn och ungdom

Fler tips

Kristinehamns kommuns tidigare Förebyggarenhet, FBE, har tagit fram podden ”Viktiga minuter” som ger dig tips om hur du kan tänka i kontakten med barn och unga.

Podd: Viktiga minuter

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".