Till innehållet

Färdtjänst och kollektivtrafik

Färdtjänst är bara till för dig som har färdtjänsttillstånd. Resan beställer du hos Värmlands beställningscentral på telefonnummer 0771-32 32 00. Du kan åka inom hela Värmlands län och upp till 30 kilometer in i angränsande län.

Följ länken för att läsa mer om hur du ansöker om färdtjänst.

Sjukresor

En sjukresa är en resa till och från sjukvården och tandvården. När du åker till sjukvården eller tandvården ska du i första hand åka med allmänna kommunikationer.

Följ länken för att läsa mer om hur du ansöker om sjukresor.

Kollektivtrafik

Kristinehamn har ett perfekt kommunikationsläge mitt emellan Stockholm, Göteborg och Oslo.

Med snabbtåg går det att vara i Stockholm på drygt två timmar och du kan utan problem resa fram och tillbaka över dagen. Kristinehamn ligger även inom bra pendlingsavstånd med kollektivtrafik till både Karlstad och Örebro bland annat. 

Busstrafik i tätorten

Tätortsbussarna utgår från Resecentrum (Stationsgatan 2) i Kristinehamn. Lokaltrafiken är anpassad till den regionala busstrafiken för att underlätta för dig som pendlar att byta buss på Resecentrum.

Nio av tio som bor i Kristinehamns tätort har max 500 meter till närmaste busslinje. För de områden i kommunen där det är få som åker buss finns det anropsstyrda turer. Det innebär att det finns en tidtabell, men att du behöver ringa Värmlandstrafik och boka resan minst en timme innan avresan för att bussen ska gå.

Kollektivtrafiken är organiserad genom Värmlandstrafik. Information om tidtabeller med mera finns på
Värmlandstrafiks hemsida.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".