Till innehållet

Färdtjänst

Färdtjänst är bara till för dig som har färdtjänsttillstånd. Resan beställer du hos Värmlands beställningscentral på telefonnummer 0771-32 32 00. Du kan åka inom hela Värmlands län och upp till 30 kilometer in i angränsande län.

Följ länken för att läsa mer om hur du ansöker om färdtjänst.

Sjukresor

En sjukresa är en resa till och från sjukvården och tandvården. När du åker till sjukvården eller tandvården ska du i första hand åka med allmänna kommunikationer.

Följ länken för att läsa mer om hur du ansöker om sjukresor.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".