Till innehållet

Fastställande av faderskap

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

Om en ogift kvinna föder ett barn ska det fastställas vem som är den andra föräldern. Det gäller också när två kvinnor får barn tillsammans. Fastställande av faderskap och föräldraskap gör du hos socialförvaltningen. Kallelsen kommer automatiskt hem till barnets mor. När föräldraskapet är fastställt har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar.

Om ni är ett gift olikkönat par behöver ni inte göra något. Ni blir automatiskt föräldrar till barn som föds inom äktenskapet.

Kontakta socialtjänstens reception för mer information.

Kontaktuppgifter

Navigatorcenter

0550-884 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".