Till innehållet

Miljö- och byggnadsnämnden i korthet - januari 2024

Här kommer en kort sammanfattning av Miljö- och byggnadsnämndens senaste sammanträde, den 24 januari 2024.

Tillsyn

På Miljö- och byggnadsnämnden den 24 januari godkändes tillsynsplan för bygg 2024. Dokumentet innehåller detaljerade planer för byggavdelningens verksamhet. Tillsynsplanen är ett komplement till miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsplan för 2024.
På mötet gjordes en genomgång av aktuella tillsynsärenden. Det poängterades att det är viktigt att följa de regler som upprättas vid godkänt bygglov och att lämna in kontrollplan inom angiven tidsfrist så att ärendet kan klarskrivas och stängas.

Feriearbete

I övrigt diskuterades det politiska initiativet angående feriearbete. Beslut togs att man inom förvaltningen ska inventera behov och återkomma på nästa möte med underlag för beslut hur många feriearbeten som kan erbjudas inom miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Ekonomiskt ansvar tas ur befintlig budget. Utvärdering av initiativet ska ske senast i oktober.

Vill du veta mer?

Här hittar du protokollet från Miljö- och byggnadsnämnden.