Till innehållet

Regler vid hyra av inomhushall

 • Lokalerna får endast användas för det som är angivet i hyreskontraktet. Verksamheten ska vara anpassad till institutionens utrustning och utrymmen.
 • Tänk på att det endast är en lokal med tillhörande redskap som du hyr. Om du hyr en av skolans lokaler finns det material som tillhör skolan, och det har inte hyresgäster tillgång till. 

 • Det är inte tillåtet att röka, snusa, ta med eller dricka alkohol i anläggningens lokaler. Det är inte heller tillåtet att vara påverkad av alkohol och droger.

 • Ledare eller vikarierande ledare ska vara fyllda 18 år. Ansvarig ledare ska vara närvarande under hela hyrestiden.

 • Omklädningsutrymmen får användas 30 minuter före och 30 minuter efter hyrestid.

 • Tiden som bokas är den tid du får disponera hallen, när tiden är slut ska allt vara bortplockat och nästkommande hyresgäst ska kunna starta sin verksamhet direkt.

 • Djur får inte tas med in i lokalerna (gäller inte ledarhund).

 • I gymnastiklokal får endast sportskor för inomhusbruk användas, inte skor med svarta sulor. Sportskor som använts ute ska rengöras. Ytterskor tas av utanför överstigningsbänkarna.

 • Vid fotbollsspel ska speciell fotboll för inomhusbruk användas.

 • Det är förbjudet att vistas i hallen då vikvägg körs upp och ner.
 • Om det uppstår en skada ska det omedelbart anmälas till ansvarig personal. Skador på anläggning eller inventarier som uppkommer i samband med uthyrningen ersätts av hyresgästen.

 • Allt material som exempelvis innebandyburar, mattor, bänkar ska lyftas, inte släpas på golvet.

 • Extra städning på grund av klister och dylikt debiteras hyresgästen.

 • Hyresgäster och besökare som inte respekterar bestämmelserna eller personalens anvisningar stängs av.

 • Vid större arrangemang kontakta Fritidskontoret angående sophantering

 • Kommunen ansvarar inte för förlorade tillhörigheter.


Hyresgästen ansvarar för att:

 • lokalerna utryms i rätt tid.

 • belysningen släcks, dörrar, fönster och kranar stängs av.

 • kontrollera utrymningsvägar och brandredskap innan uthyrning. Om brand uppstår har ledare ansvar för att alla kommer ut säkert och ska alltid ringa 112.

 • återställa lokalen i ursprungligt skick. Redskap och material ska ställas tillbaka på sin plats.

 • grovstäda hyrda utrymmen. För tillfällen där grovstädning inte har utförts tas en städkostnad på lägst 700 kronor per tillfälle ut.

Kontaktuppgifter

Offentlig miljö
offentligmiljo@kristinehamn.se

0550-880 00

Linda Refsten - fritidsadministratör
linda.refsten@kristinehamn.se

0550-881 86

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".