Till innehållet

Svenska säkerhetsstråket

x1000w-ss.webp

Kommunerna Kristinehamn, Karlstad, Örebro, Karlskoga, Arboga och Hallsberg har gått samman i ett unikt initiativ: Svenska säkerhetsstråket. Syftet är att positionera stråket för nya etableringar och stärka kommunernas befintliga företag.

Sveriges Natomedlemskap och det förändrade säkerhetspolitiska läget innebär ett ökat fokus på uppbyggnaden av totalförsvaret. Kommunerna i Svenska säkerhetsstråket är väl positionerade för den uppbyggnad som väntar, de ligger rätt geografiskt och logistiskt såväl som kompetensmässigt och genom befintliga verksamheter.

De senaste åren har Kristinehamn drivit på för att fler ska se utvecklingspotentialen i stråket och nu börjar saker ske på allvar. I Kristinehamn finns stora möjligheter att etablera större logistik- och produktionsanläggningar som behövs för att bygga upp det svenska totalförsvaret, säger Kalle Alexandersson, planeringschef.

Samarbete för nya etableringar

Business Region Örebro och Business Region Värmland har tillsammans med kommunerna Kristinehamn, Karlstad, Örebro, Karlskoga, Arboga och Hallsberg initierat Svenska säkerhetsstråket: ett samarbete för att gemensamt lyfta regionens lämplighet för etableringar inom totalförsvarsuppbyggnad. Målet med Svenska säkerhetsstråket är att kunna sänka trösklar och skapa synergier som underlättar de etableringar som behöver göras. 

– Samarbetet i Svenska säkerhetsstråket ger oss i Kristinehamn en plattform för att arbeta strategiskt och proaktivt med att attrahera etableringar inom totalförsvaret. Tillsammans blir vi mycket starkare och ger oss en tydligare position, säger Madelen Richardsson, näringslivschef. 

Viktiga aktörer i stråket

Det Svenska säkerhetsstråket är en viktig kugge i Sveriges totalförsvar. Mellan Arboga och Karlstad, finns ett pärlband av viktiga myndigheter, företag med världsledande kompetens inom tech- och försvarssektorerna, försvarsanläggningar samt knutpunkter för Sveriges logistik.

Vi har jobbat mycket med att profilera oss inom försvarsfrågan. I Kristinehamn finns relevanta aktörer som MSB, Försvarsmakten och Kongsberg, samt underleverantörer som till exempel Aston Harald som är viktiga för försvarsindustrin. Det här gör Kristinehamn attraktivt i stråket. Vi är helt enkelt en viktig länk i arbetet med att bygga upp och stärka Sveriges försvarsförmåga framåt, säger Kalle Alexandersson.

 

 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".