Till innehållet

Skadegörelse och klotter

Skadegörelse och klotter

Skadegörelse och sanering av klotter är en onödig kostnad för kommunen. De pengarna skulle vi hellre använda till underhåll.

Kommunen ansvarar för att ta bort klotter på offentliga platser som till exempel gångtunnlar, broar, skyltar och på kommunens fastigheter. Varje enskild fastighetsägare ansvarar för att ta bort klotter på sin egendom. Klotter längs med riksväg 26 och E18 ansvarar Trafikverket för. 

Vårt mål är att arbetet med sanering ska påbörjas så fort som möjligt efter att en anmälan kommit in. Om skadegörelsen eller klottret är rasistiskt, kränkande eller hotfullt sanerar vi direkt när vi upptäckt det eller fått in en anmälan.

Årstid och väder kan påverka saneringen. På vintern kan sanering dröja på grund av att det kan uppstå frysskador på betongytor eller fasader. I de fallen väntar vi tills vädret är mildare.

Anmäl klotter

Har du upptäckt skadegörelse eller klotter på offentlig plats kan du göra en felanmälan eller kontakta tekniska förvaltningen.

Klotter är ett brott

Klotter på någon annans egendom är skadegörelse och regleras i brottsbalken.

Allt klotter och liknande skadegörelse polisanmäls. Blir du vittne till skadegörelse anmäl det till polisen.

Länkar

Kontaktuppgifter

Tekniska förvaltningen
tekniska@kristinehamn.se

0550-880 00 (växeln)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".