Till innehållet

Information till assistansanordnare

Ansökan om utbetalning av ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS

Från och med 1 mars 2021 införs automatisk sjuklönehantering i Kristinehamns kommun. Det innebär att ansökan om utbetalning av ekonomiskt stöd görs direkt via vår hemsida där samtliga dokument bifogas. Tjänsten kräver e-legitimation.

För att få inloggningsuppgifter till tjänsten, maila till Maria Eriksson Skicka med namn och mailadress på den person som ska ha tillgång till sjuklönehanteringen samt personnummer och mobilnummer. Personnumret är till för att koppla ihop med Bank-ID.

Ansökningar om sjuklöneersättning som inkommer till Kristinehamns kommun på annat sätt från och med 1 mars 2021 kommer inte att behandlas. Tänk också på att det är en ansökan, så du/bolaget måste skicka en e-faktura när ni fått ansökan godkänd. Här hittar du information om att skicka en e-faktura.

 

Fullmakt och avtal om sjuklöneersättning enligt LSS

Från och med 1 januari 2021 införs en e-tjänst gällande fullmakt och avtal om sjuklöneersättning enligt LSS. Avtalet och fullmakten finns i e-tjänsten Sjuklöneersättning enligt LSS - avtal och fullmakt. Tjänsten kräver e-legitimation. Det är ombudets personliga Bank-ID som används vid inloggning.

 

Har du frågor?

Vid frågor kontakta Maria Eriksson på telefonnummer 0550-886 00 eller via mejl till maria.eriksson@kristinehamn.se.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".