Till innehållet

Tvillingarna

Visonsbild från Chilid group

Förarbete

Under 2022 utfördes ett rivningsarbete av det gamla elverket. Maskinrivningen utfördes med betongsax och vissa delar av betonggolvet i byggnaden skedde med bilningshammare. Vi är nu i slutskedet av rivningen och återställer marken inför byggnation av bostäder. 

Vad händer sen? 

Många vill bo i centrala lägenheter med tillgång till stadens utbud. Nu vill vi förstärka en av centrumkärnans entréer med ett nytt flerbostadshus.

I kvarteret Tvillingarna har kommunen skrivit ett markanvisningsavtal med företaget Chilid Group. Området får enligt detaljplanen bebyggas med flerbostadshus. 

Se detaljplan i vårt planregister

Läs mer på Chilid Groups hemsida

Kontaktuppgifter

Mark- och exploatering
mex@kristinehamn.se

Johanna Ivarsson - mark- och exploateringshandläggare
johanna.ivarsson@kristinehamn.se

0550-881 82

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".