Till innehållet

Attefallstakkupa

attefallstakkupa 16.9.jpg

Anmälan behövs 

Du som har ett en- eller tvåbostadshus kan bygga upp till två attefallstakkupor utan bygglov, men du måste du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked innan du kan börja bygga.

Attefallstakkupa

Samtliga kriterier måste vara uppfyllda för att det ska vara en attefallstakkupa

 • takkupan byggs på ett befintligt en- eller tvåbostadshus.
 • efter uppförandet får det finnas högst två takkupor på bostadshuset.
 • takkuporna får tillsammans uppta högst halva takfallet på bostadshuset.
 • takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen.

I följande fall kan attefallstakkupor inte uppföras

 • takkuporna får inte göras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • om kommunen i detaljplan har infört att attefallstakkupor ska omfattas av bygglov.

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

 • Anmälan
 • Situationsplan
 • Ritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
 • Förslag på riskbedömning
 • Förslag på kontrollplan Här kan du hitta exempel på handlingar och ritningar du kan behöva

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • Anmälan kontrollansvarig
 • Om du bygger närmare än 4,5 m från tomtgräns behövs även godkännande från berörda grannar, som signerar alla ritningar. Tänk på att om en fastighet har mer än en ägare ska samtliga ägare ge sitt godkännande.
 • Teknisk beskrivning
 • Konstruktionsritningar
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Fuktsäkerhetsprojektering

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller innan du börjar planera för det du vill göra. Du kan även läsa mer om Attefallstakkupa på Boverkets webbsida.

Ansökan eller anmälan via e-tjänst 

Du kan söka bygglov via vår e-tjänst. 

Bygglov, bygganmälan och förhandsbesked - ansökan om

Boka tid för bygglovsrådgivning 

Bygglovsrådgivning - boka tid

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12 (lunch 12-13)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".