Till innehållet

Telefonen

Telefonen karta 16.9.jpg

Typ av verksamhet

Området är detaljplanelagt för industri och tillåter en bred användning av marken. Området lämpar sig väl till småindustri som exempelvis transportföretag, tillverkningsindustri, förråddsverksamhet, bygg- och installationsverksamhet och verkstäder mm.

Tidsplan

Markanvisning sker löpande.

Pris

Markpriset i området är ej beslutat.

Markanvisning

Kommunen tar löpande in intresseanmälan för markanvisning. Kontakta mark och exploatering via mex@kristinehamn.se för intresseanmälan.

Områdesbeskrivning

Området Telefonen ligger på Televägen, norr om Kristinehamn, i närheten av E18 och riksväg 26. Marken ligger i ett befintligt industriområde på Marielund, och väster om industriområdet Haga. Verksamhetsmarken är cirka 16 000 kvm stor och ger möjlighet att etablera företag inom industrisektorn.

I området gäller detaljplan för Ämbetsägorna från 1966.

Etablerade aktörer i området är exempelvis Siluett, Haga Däck, Hesselius Entreprenad, Bro Svets, Expressfrakt, Kristinehamnslacken och Charterbuss.

 

Mer information

Se detaljplan i vårt planregister

Visa i karta

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".