Till innehållet

Medhamn

imagen1t3t.png

Planeringsavdelningen i Kristinehamns kommun är i startskede med detaljplanearbete i Medhamn. Syftet med planen är att se över var kommunen kan tillåta ny bebyggelse och fastighetsbildning. Se bild ovan för ungefärligt planområde.

 

 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".