Till innehållet

Ljusanordning

ljusanordning 16.9.jpg

Bygglov kan behövas 

En ljusanordning används för att lysa upp något, t ex en plats eller byggnad. Om ljusanordningen påverkar omgivningen kan du behöva bygglov.

Bygglov

Du behöver bygglov om du vill

  • sätta upp eller ändra en ljusanordning inom detaljplanelagt område.
  • sätta upp en ljusanordning på eller nära en byggnad eller ett område inom en värdefull kulturmiljö.

Du behöver inte bygglov om du vill

  • sätta upp eller ändra en ljusanordning utanför detaljplanelagt område.

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • Ansökan
  • Situationsplan
  • Fasadritning eller fotomontage
  • Detaljritning eller produktbeskrivning
  • Förslag på riskbedömning
  • Förslag på kontrollplan

Här kan du hitta exempel på handlingar och ritningar du kan behöva.

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. Du kan också läsa mer om ljusanordning på Boverkets webbsida.

Ansökan eller anmälan via e-tjänst 

Du kan söka bygglov via vår e-tjänst. 

Bygglov, bygganmälan och förhandsbesked - ansökan om

Boka tid för bygglovsrådgivning 

Bygglovsrådgivning - boka tid

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12 (lunch 12-13)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".