Till innehållet

Tomten

Kristinehamns kommun har skrivit på ett markanvisningsavtal med en aktör som får möjligheten att bygga nya fristående villor på ett markområde i området Sanna, Kristinehamn.

Enligt detaljplanen ”Kv. Tomten” är det möjligt att bygga tre nya villor på cirka 160 kvm styck i skogsområdet som angränsar till Trollstigen/Vättessmygen och Tomtegatan/Valhallavägen.

Se detaljplan i vårt planregister

 

Kontaktuppgifter

Mark- och exploatering
mex@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".