Till innehållet

Antagning och kursstart

Här finns information till dig som ansökt till någon av våra kurser inom vuxenutbildningen och mottagit ett antagningsbesked. I ditt besked hittar du antagningsbeslut för varje kurs samt kursens utbildningsform. Information om uppropstider och schema för varje kurs hittar du under rubriken Utbildningsformer.

Kurser med antagningsbeslut

  • Antagen - innebär att du är välkommen i samband med kursens upprop. Se information om kursstart nedan.
  • Reserv - innebär att vi i dagsläget inte kan erbjuda en dig en plats. Vi placerar dig som reserv.
  • Ej antagen - innebär att vi inte kan erbjuda dig en plats.

Om kursstart 

För att du som är antagen till en kurs ska behålla din plats är det obligatoriskt att närvara vid uppropet. Om du inte kan närvara måste du kontakta antagningskansliet och meddela detta. Om vi inte hört något från dig går platsen till en annan sökande.

Kompletterande test inför kursstart

För att avgöra vilken delkurs du kan starta på behöver vi ibland göra ett grundläggande nivåtest. I ditt antagningsbesked ser du om du är aktuell för ett sådant test.

Testet tar cirka 2 timmar och genomförs i fyra ämnen:

  • Engelska
  • Matematik
  • Svenska
  • Svenska som andraspråk

Se till att du har en giltig e-postadress samt mobilnummer tillgängligt vid testtillfället.

Utbildningsformer

Du som är antagen till klassrumsundervisning dagtid är välkommen till ett informationsmöte och upprop på Brogymnasiet.

Datum, tid och plats för informationsmöte och upprop hittar du i antagningsbeskedet.

Kontakt

Om du inte kan närvara på uppropet meddelar du detta till

Carina Lindberg, skoladministratör
carina.lindberg@kristinehamn.se
0550-874 66

Schema

Aktuellt schema finns tillgängligt från och med skolstart. Schemat hittar du här!

Du som är antagen till distanskurs är välkommen till informationsmöte och upprop på Brogymnasiet.

Datum, tid och plats för informationsmöte och upprop hittar du i antagningsbeskedet.

När du läser på distans så gör du dina prov dagtid på skolan. Vissa lektioner erbjuds dagtid på distans men tillmestadels studerar du själv.

Schema

Aktuellt schema finns tillgängligt från och med skolstart. Schemat hittar du här!

Lärare Kurser E-post
Abdoul Bechir Mat 1b fofanaabdoul.bechir@kristinehamn.se
Ann-Sofie Blom Eng 6 ann-sofie.blom@kristinehamn.se
Björn Eggert Eng 5, Eng 7 bjorn.eggert@kristinehamn.se
Helena Forsberg His 1, 2 och 3, Rel 1 och 2, Sam 1, 2 och 3, Geo 1 helena.forsberg@kristinehamn.se
Elisabeth Isaksson Sva 1, Sva 2, Sva 3 elisabeth.isaksson@kristinehamn.se
Annika Pettersson Mat 2a, 2b, Mat 3b, 3c annika.pettersson@kristinehamn.se
Susanne Ståhl Sve 1, 2 och 3, Psk 2, Gymnasiearbete susanne.stahl@kristinehamn.se
Mattias Andersson   mattias.andersson@kristinehamns.se

Om du är antagen till en distanskurs via Hermods kommer du att få ett mail med inloggningsuppgifter i samband med skolstarten.

Alla prov genomförs på distans via din dator.

Länk till Hermods hemsida

Kontaktuppgifter

Carina Lindberg - skoladministratör antagningskansliet
carina.lindberg@kristinehamn.se

0550-874 66

Anna Hollsten - studie- och yrkesvägledare
anna.hollsten@kristinehamn.se

0550-874 08

Robert Rahmn - rektor
robert.rahmn@kristinehamn.se

0550-885 10

Suzanna Rathje Hedberg - biträdande rektor
suzanna.rathjehedberg@kristinehamn.se

0550-883 27

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".