Till innehållet

Antagning och kursstart

Här finns information till dig som ansökt till någon av våra kurser inom vuxenutbildningen och mottagit ett antagningsbesked. I ditt besked hittar du ett beslut för varje kurs samt kursens utbildningsform.

Kurser med antagningsbeslut

  • Antagen - innebär att du är välkommen i samband med kursens upprop. Se information om kursstart nedan.
  • Reserv - innebär att vi i dagsläget inte kan erbjuda en dig en plats. Vi placerar dig som reserv.
  • Ej antagen - innebär att vi inte kan erbjuda dig en plats.

Om kursstart 

För att du som är antagen till en kurs ska behålla din plats på kursen är det obligatoriskt att närvara vid uppropet. Om du inte kan närvara måste du kontakta antagningskansliet och meddela detta. Om vi inte hört något från dig går platsen till en annan sökande.

Kompletterande test inför kursstart

För att avgöra vilken delkurs du kan starta på behöver vi ibland göra ett grundläggande nivåtest. I ditt antagningsbesked ser du om du är aktuell för ett sådant test.

Testet tar cirka 2 timmar och genomförs i fyra ämnen:

  • Engelska
  • Matematik
  • Svenska
  • Svenska som andraspråk

Se till att du har en giltig e-postadress samt mobilnummer tillgängligt vid testtillfället.

Utbildningsformer

Du som är antagen till klassrumsundervisning dagtid är välkommen till ett informationsmöte och upprop på Brogymnasiet.

Datum, tid och plats för informationsmöte och upprop hittar du i antagningsbeskedet.

Kontakt

Om du inte kan närvara på uppropet meddelar du detta till

Carina Lindberg, skoladministratör
carina.lindberg@kristinehamn.se
0550-874 66

Schema

Aktuellt schema finns tillgängligt från och med skolstart. Schemat hittar du här!

Du som är antagen till kurs med flexundervisning så är du välkommen till informationsmöte och upprop på Brogymnasiet.

Flex innebär att du läser mestadels på distans men prov och examinerande lektioner är på plats i skolan.

Datum, tid och plats för informationsmöte och upprop hittar du i antagningsbeskedet.

Schema

Aktuellt schema finns tillgängligt från och med skolstart. Schemat hittar du här!

Lärare Kurser E-post
Abdoul Bechir Mat 1b fofanaabdoul.bechir@kristinehamn.se
     
Björn Eggert Eng 5, Eng 6 bjorn.eggert@kristinehamn.se
Helena Forsberg Sam 1a1 helena.forsberg@kristinehamn.se
Christina Boström Joahnsson Sva 1, Sva 2, Sva 3 christina.bostromjohansson@kristinehamn.se
Annika Pettersson Mat 2a, 2b, Mat 3b, 3c annika.pettersson@kristinehamn.se
Susanne Ståhl Sve 1, 2 och 3, Psk1 och 2, Gymnasiearbete, Studieteknik susanne.stahl@kristinehamn.se
     

Om du är antagen till en distanskurs via Hermods kommer du att få ett mail med inloggningsuppgifter i samband med skolstarten.

Inlämning av uppgifter, prov och en muntlig examination sker via lärplattformen Novo.

Länk till Hermods hemsida

Kontaktuppgifter

Carina Lindberg - skoladministratör antagningskansliet
carina.lindberg@kristinehamn.se

0550-874 66

Anna Hollsten - studie- och yrkesvägledare
anna.hollsten@kristinehamn.se

0550-874 08

Robert Rahmn - rektor
robert.rahmn@kristinehamn.se

0550-885 10

Louise Svenrup - biträdande rektor
louise.svenrup@kristinehamn.se

0550-883 27

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".