Till innehållet

Värmepump

En värmepump hämtar värme från mark, berg, vatten eller luft. Värme sprids inne i huset med hjälp av ett vattenburet värmesystem, ventilationssystem eller genom varmluft. 

Har ditt hus en låg energianvändning kan en varmluftspump vara ett alternativ som värmekälla. Har huset en hög energianvändning kan värmekällan vara mark, berg eller vatten. 

Att installera en värmepump kan vara relativt dyrt, men det kan ändå vara lönsamt eftersom den årliga värmekostnaden för värme och varmvatten blir låg. 

Om du ska installera en ny värmepump eller har frågor som rör din anmälan kan du kontakta våra miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Att tänka på

  • Kom ihåg att tänka igenom vilka energibesparingar du kan göra i ditt hus innan värmepumpen dimensioneras. Annars finns det riska att pumpen blir överdimensionerad.

  • När du byter en bränslepanna mot en värmepump försämras husets ventilation om du har självdragsventilation. Detta kan leda till ökade fuktproblem och försämrad inomhusmiljö. Diskutera därför alltid vilket alternativ som passar bäst för ditt hus med värmepumpsförsäljaren.

  • En luftvärmepump innebär normalt inga miljörisker får därför installeras utan någon anmälan till kommunen. Luftvärmepumpar kan dock ge problem i form av buller och vibrationer. Om du planerar att installera en luftvärmepump behöver du därför undersöka hur mycket den låter och stör för att undvika att du och din omgivning påverkas.

  • Värmepumpar som tar värme från berg, jord eller vatten måste anmälas till miljö- och byggnadsnämnden innan den installeras. Det ska göras eftersom de värmepumparna kan påverka grundvattnet. Inom områden med kommunalt vatten och avlopp är oftast riskerna små, men i tätorterna Bäckhammar och Nybble som har egna grundvattenverk finns ett fastställt vattenskyddsområde. Det betyder att i stora delar av dessa samhällen får man inte installera värmepumpar som tar värme ur berg, jord eller vatten. Kring Bergsjön måste du alltid söka tillstånd för värmepumpar (luftvärmepump undantaget).
  • Om det finns dricksvattenbrunnar i omgivningen måste risken för påverkan alltid beaktas. Påverkan kan vara direkt från anläggningen eller indirekt vid bergvärmeborrning som når ner i salthaltigt grundvatten. Särskilt i närheten av Vänern kan relikt saltvatten påträffas redan på 60 meters djup. Ett bergvärmehål är normalt minst dubbelt så djupt. Relikt saltvatten finns på varierande djup inom hela kommunen. En bra tumregel kan vara att undvika att borra djupare än de vattenbrunnar som finns i omgivningen.

  • Kontakta dina grannar innan du installerar värmepumpen. Den som vill placera värmepumpen närmare egen tomtgräns än tio meter eller närmare befintlig värmepump än 20 meter ska därför ta in yttrande från berörda grannar. Berörd blir den vars tomt till någon del hamnar närmare värmepumpen än 20 meter, eller som har en egen värmepump inom 20 meter. Avståndet 20 meter grundar sig på att termisk påverkan mellan bergvärmehål anses försumbar om avståndet är större.  

  • Om ett värmeaggregat är felplacerat kan det uppstå problem med ljud och vibrationer som färdas igenom väggar och rörledningar. Om du som fastighetsägare ska installera ett nytt aggregat i ett flerbostadshus är det viktigt att du diskuterar aggregatets placering med entreprenören. Detta för att minimera risken för störning i lägenheterna. Om möjligheten finns rekommenderas att aggregatet placeras i en fristående byggnad.

Dokument

Kontaktuppgifter

Alexandra Wilhelm - miljö- och hälsoskyddsinspektör
alexandra.wilhelm@kristinehamn.se

0550-882 16

Hanna Jibbefors - miljö- och hälsoskyddsinspektör
hanna.jibbefors@kristinehamn.se

0550-858 07

Kristoffer Hellqvist - miljö- och hälsoskyddsinspektör
Kristoffer.hellqvist@kristinehamn.se

0550-882 14

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".