Till innehållet

Mat i förskola och skola

Maten i förskolan

Maten i skolan

Har du behov av specialkost?

Varje skola kan tillhandahålla specialkost i enlighet med Riktlinjer för specialkost för förskola och skola för Värmlands län. Specialkost av medicinska skäl kopplat till allergi, celiaki eller annan födoämnesöverkänslighet ska styrkas med läkarintyg från behandlande läkare. För specialkost av medicinska skäl utöver allergi/födoämnesöverkänslighet ska intyg av behandlande läkare/dietist eller barnhälsovården/medicinska elevhälsan finnas.

Riktlinjer för specialkost i förskola och skola för Värmlands län

Riktlinjer för måltider inom förskola, skola, fritidshem och skolkafeterior

Kristinehamns kommuns kost- och måltidspolicy

Maten i förskolan

Matvanorna har stor betydelse för hälsan, såväl för barn som för vuxna. Bra mat och fysisk aktivitet gör att barnen blir pigga och får lättare att leka och lära.

Frukost, lunch och mellanmål på förskolan består av en kost som närings- och energimässigt ska motsvara cirka 65 procent av dagsbehovet.

Alla förskolor har en gemensam meny. Varje dag serveras en lunchrätt, minst två sorters grönsaker, bröd, smör, mjölk och vatten.

Maten i skolan

Enligt skollagen ska skollunchen på grundskolan vara kostnadsfri och näringsriktig. I Kristinehamns kommun erbjuds alla elever inom grundskolan och gymnasiet avgiftsfria skolmåltider.

Kommunens skolluncher är näringsberäknade och följer de rekommendationer för energi – och näringsintag som finns för åldersgruppen.

Skollunchen ska bestå av en kost som närings- och energimässigt ska ge dig cirka en tredjedel av dagsbehovet. Det betyder att du måste äta de återstående två tredjedelarna någon annanstans för att du ska må bra och klara av din skoldag.

Alla skolor har en gemensam meny. Varje dag serveras två lunchrätter varav den ena är lakto-ovo vegetarisk. Som tillbehör serveras även en salladsbuffé med minst fem sorters sallader, bröd, smör, mjölk och vatten.

Hur och var lagas maten?

Förskolorna som organisatoriskt tillhör kost-och serviceavdelningen är tillagningskök som skickar mat till serveringskök inom skolförvaltningen. Våra tillagningskök inom förskolan är KRAV-certifierade och köper idag mellan 40-55 procent ekologiska livsmedel.

De flesta grundskolor och gymnasieskolor har ett eget tillagningskök. Endast två skolor har ett mottagningskök och får maten skickad till sig från ett av tillagningsköken.

Alla som lagar maten är utbildade kockar och för att maten ska bli näringsriktig anpassad till våra olika målgrupper inom förskola, skola och äldreomsorg följer vi de nationella riktlinjerna som finns för respektive målgrupp.

Läs mer här:

Måltider i förskolan (livsmedelsverket.se)

Måltider i skolan (livsmedelsverket.se)

EU-logotyp_Skolmjolksstod.jpg.jpg

Organisation

Ansvarig driftchef Eva Andersson, tel 882 62
Brogårdsgymnasiet, tel 874 13
Presterudsskolan, tel 883 79
Södermalmsskolan, tel 882 84
Grunnebacka skola, tel 881 54
Björneborgs skola, tel 874 01
Äventyrets förskola, tel 869 05
Skeppets förskola, tel 884 58
Vipans förskola​, tel 884 59​

Ansvarig driftchef Catrin Narvelid, tel 882 68
Stenstalidskolan, tel 883 09
Strandskolan​, tel 886 49
Djurgårdsskolan, tel 883 38
Ölmeskolan, tel 330 64
Björkdungens förskola, tel 884 81
Tallunden förskola, tel 880 98
Sannaparkens förskola, tel 868 10
Dimmans förskola, tel 885 74

Kontaktuppgifter

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".