Till innehållet

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett brett program inom ekonomi och juridik.  Det handlar om allt ifrån ekonomin i en globaliserad värld till ett lokalt rättsfall. Du studerar ledarskap, psykologi, marknadsföring, redovisning och nationell rätt samt hur man startar, driver och utvecklar företag.

Du fördjupar dig i handeln mellan olika länder och företagens roll och dess ansvar i Sverige och världen. Med hjälp av vetenskapliga metoder lär du dig resonera och se saker ur olika synvinklar för att kunna lösa de problem ett företag kan råka på. Du får kunskaper om lag och rätt, betydelsen av en fungerande demokrati.  Väljer du ekonomiinriktningen hos oss har du möjlighet att bli diplomerad gymnasieekonom. Inom ekonomiinriktningen ingår även praktik.

Med dessa och många andra kunskaper och förmågor står du väl rustad för att efter gymnasieexamen studera
vidare inom flera områden på universitet och högskolor. När du är klar med gymnasieutbildningen och
eventuella vidare studier kan du arbeta som bl.a. civilekonom, revisor, marknadsförare, controller, jurist/advokat, banktjänsteman, administratör eller som företagsledare.

Ekonomiprogrammet

Ekonomi

Ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i att starta och driva ett företag.

Juridik

Ska ge kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen ska utveckla elevernas förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Kontaktuppgifter

Expedition Brogymnasiet

0550-874 16, 0550-883 78

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".