Till innehållet

Skolnämnden i korthet - mars 2024

Här kommer en kort sammanfattning av skolnämndens sammanträde den 21 mars 2024.

Verksamhetsplan/verksamhetsberättelse Familjecentralen Källan

Familjecentralen är en samlokalisering av mödrahälsovård, barnhälsovård, förebyggande socialtjänst och öppen förskola. Genom att samla olika verksamheter under ett tak, kan barnfamiljer erbjudas en ingång till kunskap och stöd under de första levnadsåren. På så sätt utgör familjecentralen en viktig arena för att främja trygga uppväxtvillkor för barnen.

Skolnämnden godkände verksamhetsberättelsen för 2023 och verksamhetsplanen för 2024.

Feriepraktikanter inom skolförvaltningen sommaren 2024

Feriearbeten har under lång tid erbjudits inom kommunens olika verksamheter. Den politiska majoriteten har för avsikt att sommarjobb fortsatt ska erbjudas till ungdomar under sommaren 2024. Detta är och en del i kommunens gemensamma arbete och ansvar gällande förebyggande arbete för barn och ungdomars hälsa, trygghet och välbefinnande.

Skolnämnden beslutade att tillhandahålla och finansiera 26 platser inom ramen för feriepraktik. 6 platser inom skolans vaktmästeri och 20 platser för att fortsätta med arbetet kring ”Läsa äger” som initierades under 2023. Platserna inom ”Läsa äger” tillsätts under förutsättning av stöd och handledning sker via kulturförvaltningen och biblioteket. 

Vill du veta mer?

Här hittar du protokollet från skolnämnden.