Till innehållet

Om utbildningen

Utbildningen är ett samarbete mellan Karlstads kommun, Kristinehamns kommun och Nobina. Utbildningen sker i Kristinehamn.

Om utbildningen

Kursstart: Oktober v.43
Längd: 20 veckor
Ansökningsperiod: 15 augusti-15 september
Kurser i utbildningen: Orienteringskurs (40 poäng), Persontrafik (200 poäng), Yrkestrafik (300 poäng)
Studietakt: Heltid

En utbildning i tre steg

Utbildningen börjar med teori bestående av D-teori, tung trafik och förberedelse för säkerhetskontroll. Steg 1 avslutas med ett teoriprov hos Trafikverket.

Andra delen består av övningskörning under 4–8 veckor beroende på din tidigare erfarenhet. Lektionstiderna bestäms av din förarutbildare i samråd med dig. Steg 2 avslutas med ett förarprov hos Trafikverket.

Den tredje delen innehåller 140 timmar yrkeskompetensutbildning, farligt gods och L-ABC. Steg 3 avslutas med ett kunskapsprov hos Trafikverket.

Du får lära dig svenska samtidigt som du utbildar dig

Det här är en kombinationsutbildning. En kombinationsutbildning är till för dig som vill lära dig svenska och ett yrke samtidigt. Du studerar både i skolan och på en arbetsplats. I skolan har du en språklärare som lär dig svenska och en yrkeslärare som lär dig yrket. På arbetsplatsen har du en handledare som visar dig hur arbetet går till.

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning kan du jobba som bussförare. Bussförare är och fortsätter att vara ett bristyrke. Stora pensionsavgångar under de närmaste åren gör att drygt 2000 förare per år behöver nyanställas. Det finns därför goda chanser till jobb efter utbildningen.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".