Till innehållet

Miljö- och byggnadsnämnden i korthet - juni 2024

Här kommer en kort sammanfattning av Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 12 juni.

Ny bygglovsguide på kommunens hemsida

Nämnden fick en redovisning av bygglovsguiden på hemsidan som nu är omgjord. Den nya sidan är uppbyggd med information efter den åtgärd man vill göra. Ska du till exempel bygga en altan, bygga ett uterum eller måla om huset så finns all information samlad på ett ställe. Målet är att det ska vara lätt att läsa på om det man vill göra kräver bygglov eller anmälan till kommunen.

– Plan och bygglagen inte är den lättaste att förstå, därför behöver vi vara så tydliga vi kan på vår webbplats. Om man har några funderingar kan man så klart alltid boka in rådgivning med oss. På vår hemsida kan man se lediga tider och boka in ett möte när det passar ens egna kalender, säger Lisa Bäckström.

Medarbetarundersökning

Maria Lobell, tf förvaltningschef, gick igenom medarbetarenkät 2024, så kallad HME. Resultatet är mycket bra och förvaltningens svar landar på 91% i totalindex, vilket är den högsta siffran i kommunen.

Övriga ärenden

I övrigt gick nämnden igenom aktuella tillsynsärenden, ekonomiskt resultat och reviderat förslag till inköpspolicy godkändes utan erinran.

Vill du veta mer?

Här hittar du protokoll från Miljö- och byggnadsnämnden.