Till innehållet

Schaktmassor

Återanvändning och återvinning av schaktmassor är positivt. Det får dock inte ske på ett sådant sätt att
föroreningar sprids till nya platser. Schaktmassor är inte något definierat begrepp i miljöbalken utan kan innefatta en mängd olika typer av avfall.

Vad är schaktmassor?

Med massor menas uppgrävda massor, både jord och fyllnadsmassor. Uppgrävda massor som inte används i sin ursprungliga form inom arbetsområdet där de grävts upp är i normalfall ett avfall som i första hand ska återanvändas och återvinnas. En förutsättning för att kunna återanvända massor är att eventuellt innehåll av föroreningar är känt. Återanvändning av massor får inte innebära några risker för människors hälsa eller miljön.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".