Till innehållet

Djurgårdsplatån

Djurgårdsplatån 6.jpg

Djurgårdsplatån är beläget i ett av Kristinehamns populäraste bostadsområden. På platsen fanns tidigare flerbostadshus i två till tre våningar, men delar av dessa revs under 1990-talet. Idag är Djurgårdsplatån ett intressant område att utveckla då det är beläget i ett redan väl etablerat bostadsområde och har fina kvaliteter att erbjuda.

På Djurgårdsvägen finns ett markanvisningsavtal för återbyggnad av bostäder i området. Här är det enligt detaljplanen möjligt att återuppbygga upp till tre nya flerbostadshus. Det gäller samma placering där de tidigare flerbostadshusen stod.

Se detaljplan i vårt planregister

Kontaktuppgifter

Mark- och exploatering
mex@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".