Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Budget

Kommunens inkomster kommer från tre olika källor: statsbidrag, avgifter och skatteintäkter. Så här fördelas pengarna för varje hundralapp du betalar i skatt under 2018. (bild kommer i januari) 

Budget

I juni beslutar kommunfullmäktige om budget och övergripande mål för nästkommande år, samt en plan för de två påföljande åren.

Budgetplan för 2018-2020

Kommunens styrmodell

Kommunens styrmodell beslutas av kommunfullmäktige i juni. Nämnderna ansvarar för att verksamheten finansieras inom de ekonomiska ramarna och bedrivs i enlighet med vår vision, våra övergripande mål samt övriga styrdokument och lagar.

Läs mer om vår styrmodell

Kontaktuppgifter

Wibecke Björkelund - ekonomichef
wibecke.bjorkelund@kristinehamn.se

0550-880 21

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".