Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 07.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Budget

Kommunens inkomster kommer från tre olika källor: statsbidrag, avgifter och skatteintäkter. 

I juni beslutar kommunfullmäktige om budget och övergripande mål för nästkommande år, samt en plan för de två påföljande åren. I budgetplanen ser du även nämndernas verksamhetsplaner. 

Budgetplan för 2020-2021

Budgetplan för 2018-2020

Kommunens styrmodell

Kommunens styrmodell beslutas av kommunfullmäktige i juni. Nämnderna ansvarar för att verksamheten finansieras inom de ekonomiska ramarna och bedrivs i enlighet med vår vision, våra övergripande mål samt övriga styrdokument och lagar.

Läs mer om vår styrmodell

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".