Till innehållet

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att allmänna val (kommun, region och riksdag), val till Europaparlamentet och eventuella folkomröstningar kan genomföras på ett demokratiskt riktigt sätt. 

Se kallelser, handlingar och protokoll för valnämndens sammanträden

Representanter

Ledamöter

Stefan Hult (S) ordförande

Sonja Höglund (M) vice ordförande

Lena Wollert Holmberg (V)

Erik Ågren (C)

Jenny Andersson (MP)

Tommy Gustavsson (L)

Jörgen Wessman (SD)

 

Ersättare

Marie Näslund (S)

Lars Johansson (S)

Bisera Bucuk (S)

Anders Sandström (KD)

Gunilla Persson (SD)

Kontaktuppgifter

Linn Carlsson - kommunsekreterare
linn.carlsson@kristinehamn.se

0550-880 09

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".