Till innehållet

Vattentjänstplan

Kristinehamns kommun jobbar just nu med att ta fram en vattentjänstplan. Från och med 1 januari 2023 ändrades lag (2006:412) om allmänna vattentjänster med ett krav på att varje kommun ska ha en vattentjänstplan som ska antas av kommunfullmäktige. 

Samrådsperiod 9 april – 22 maj 2024

Samrådet är det första tillfället som förslaget ställs ut för allmänheten. Nu är samrådsperioden slut och vi sammanställer alla synpunkter och kommer bemöta dem i en samrådsredogörelse.

Nästa steg är att bearbeta planen inför granskning. Samrådsredogörelsen kommer finnas som underlag när planen väl ställs ut på granskning. Efter granskningen bearbetas planen inför antagande, och ett slutligt förslag till Vattentjänstplan antas därefter av Kristinehamns kommunfullmäktige. Vart fjärde år kommer planens aktualitet prövas. Handlingarna kommer finnas tillgängliga här på kommunens hemsida och i pappersform på Kristinehamns bibliotek.

Samrådsmöte

Kristinehamns kommun har genomfört ett samrådsmöte den 29 april 2024. På mötet presenterades samrådsförslagetoch det fanns möjlighet att ställa frågor om planen.

Upplysningar

Samhällsplanerare Petter Wikström: 0550-881 62
Planeringschef Kalle Alexandersson: 0550-880 02

Synpunkter

Skriftliga synpunkter på vattentjänstplanen blir allmän handling. Synpunkterna kommer att sammanställas och behandlas i en samrådsredogörelse. Namn och adress kommer att registreras i ärendet, behandling sker enligt dataskyddsförordningen. Sista dag att skicka in synpunkter under samrådesperioden var 22 maj 2024. 

Kontaktuppgifter

Petter Wikström - samhällsplanerare
petter.wikstrom@kristinehamn.se

0550-881 62

Kalle Alexandersson - planeringschef

0550-880 02

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".