Till innehållet

Företagsmätningar

Vi alltid strävar efter att utveckla våra verksamheter, och din åsikt som företagare är därför av stor vikt i vårt utvecklingsarbete. Här kan du läsa om olika mätningar som vi deltar i för att få in viktig feedback. 

Insikt - NKI (Nöjd kund index).

SKR (Sveriges kommuner och regioner) genomför öppna jämförelser av hur nöjda företagare är med kommunernas service och effektivitet i myndighetsutövning. Här har du som företagare möjlighet att ge uttryck för hur du upplever vår kommunservice i samband med olika ärenden som du haft med kommunen.

Under året blir du som företagare kontaktad via mejl eller telefon av vår undersökningskonsult som genomför NKI-mätningen. Områden som undersöks är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, serveringstillstånd, miljö och hälsoskydd samt livsmedelskontroll. Från och med 2024 deltar vi i undersökningen även inom området upphandling. Det resultatet redovisas separat i ett Nöjd upphandlingsindex, NUI.

Dina synpunkter är viktiga för att vi ska fortsätta utveckla vår service och göra vardagen enklare för dig som företagare. Resultatet av undersökningen redovisas årligen i Öppen jämförelse Företagsklimat, där det är möjligt att följa kommunens resultat över tid och även jämföra med andra kommuners företagsklimat och service.

Resultatet för Kristinehamns kommun år 2022 är ett totalt NKI på 76 av 100, där rikssnittet ligger på 75. Hela rapporten finns på SKR.se

Svenskt näringsliv – lokalt företagsklimat

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Kristinehamns kommun jobbar för en bra placering bland alla kommuner och då är lokala företagares synpunkter och svar på enkäten värdefulla för oss att jobba vidare med.

Enkäten skickas ut i januari varje år och på våren presenteras ett samlat betyg av resultatet. I september varje år presenterar Svenskt Näringsliv rankningen.

Senaste rankingen från 2022 visar att Kristinehamn fortsätter att klättra uppåt. År 2020 förbättrade kommunen sitt resultat med 29 placeringar, och 2021 klättrar kommunen ytterligare 31 steg uppåt i rankingen till plats 150. För 2022 klättrade vi ytterligare 39 placeringar uppåt i rankingen och landade på 111.

Hela listan finns på foretagsklimat.se.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".