Till innehållet

Mariebergsparken

Mariebergs park anlades i samband med att Mariebergs hospital byggdes 1883. Det 32 hektar stora parkområdet är helt och hållet anlagt, grävt och byggt för hand av patienter och vårdare under översyn av överläkaren och trädgårdsmästaren. Runt om i parken finns ett stort antal träd och långa sträckor med klippta häckar och buskar. Växtligheten, som är planterad med stor omsorg, förekommer med stor variation i denna park. Under åren 1935- 1970 jobbade en trädgårdsmästare vid namn Brunefors vid Marieberg och en del av den växtlighet som han var med och planterade finns fortfarande kvar i området även om mycket har försvunnit sedan dess. Läs mer i dokumentet "Sammanfattning av åren 1935-1970".

Historisk hospitalpark och ny lekplats

Den stensatta bäcken som leder genom parken övergår i en damm med tillhörande musiktorn och ringlar sedan vidare ut i Vänern. En idéträdgård började ta form år 2000 och växte fram med pergola, lusthus, kryddträdgård och labyrint. Fram till år 2015 fanns även en handelsträdgård här. Kommunen har fortfarande kvar två växthus i parken som idag fungerar som lagring av växter inför utplantering samt lagring av virke från kommunens egen skog. Platsen är densamma där hospitalet hade sina växthus redan 1891. Då odlades mestadels gurka men allteftersom växthusen blev modernare och fick uppvärmning så kunde man odla blommor, tomater och vindruvor.

I parken finns nu också en av kommunens nyaste lekplatser, placerad intill de gamla solpaviljongerna som tillhörde hospitalmiljön. Här finns bland annat linbana och klätterställning. 

Längs med vattnet löper en grusad gång och cykelväg som utgör ett vackert och populärt rekreationsstråk.

Visa parken i vår digitala karta

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".