Till innehållet

Årsredovisning

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige och beskriver kommunens ekonomiska situation och verksamhet vid årets slut. Den visar verksamhetens utfall, hur den har finansierats och det ekonomiska resultatet. 

Årsredovisningen innehåller även den verksamhet som utförs i kommunalförbund och bolagsform.

Kommunens senaste årsredovisningar

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Kontaktuppgifter

Stefan Christensson - tf. ekonomichef
stefan.christensson@kristinehamn.se

0550-880 21

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".