Till innehållet

Biblioteket provar att ta bort förseningsavgifter

För den som har svårt att få ihop ekonomin kan en förseningsavgift göra att en avstår från att låna på biblioteket och det drabbar ofta barn. Syftet med att ta bort förseningsavgifterna är att öka tillgängligheten på böcker, sänka trösklarna och göra biblioteket tillgängligt för fler. Bibliotekets regler i övrigt påverkas inte.

Kulturnämnden beslutade i december 2023 att slopa förseningsavgifterna på biblioteket på prov i 6 månader. Beslutet gick igenom kommunfullmäktige den 28/5 och provperioden startar 1 juni. Beslutet utvärderas efter provperioden. Politikerna beslutar därefter om avgifterna slopas helt från och med 2025.

 

Frågor och svar

Här nedan finner du vanliga frågor och svar. Om du inte hittar vad du söker eller vill veta mer, är du välkommen att kontakta biblioteket. Kontaktuppgifter finns längst ned på denna sida.

Vi hoppas att vi kan sänka trösklarna för de som inte vågar komma till biblioteket för att en är rädd
för att få förseningsavgifter. På det här sättet gör vi biblioteket tillgängligt för alla oavsett möjlighet att betala eller inte.

Nej, du måste fortfarande ersätta media som du tappat bort eller som blivit förstört.

Nej. Tidigare avgifter ligger kvar. Förändringen gäller från och med 1 juni.

Nej, men tänk på att många föräldrar lånar både vuxenböcker och barnböcker på samma lånekort. Finns det då försenade vuxenböcker som behöver betalas leder det till att inga fler barnböcker kan lånas. Det vill vi såklart undvika för att istället främja barn och ungas läsande.

Nej. Biblioteket skickar fortfarande påminnelser och om en trots påminnelser inte lämnar tillbaka böckerna så blir en spärrad för fler lån tills böckerna lämnas tillbaka.

Nej, du kan inte få tillbaka pengar för tidigare förseningsavgifter. Den här förändringen gäller nu under provperioden.

Nej. Varje bibliotek bestämmer själva över sina avgifter.

Flera andra bibliotek runt om i Sverige har slopat förseningsavgifter och låntagarna har inte börjat slarva mer med återlämning.

Kontaktuppgifter

Biblioteket - Besöksadress: Tullportsgatan 13
biblioteket@kristinehamn.se

0550-880 80

Lena Saltberg - bibliotekschef
lena.saltberg@kristinehamn.se

0550-880 72

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".