Till innehållet

Sörkastetparken

Det här är en park som utrustats med en mindre lekplats i samband med att den kommunala utbyggnaden av vatten och avlopp tog fart på 2010-talet. I övrigt består parken av ängsytor och en gammal jordkällare samt nedgång till ett par kommunala solbryggor.

Visa parken i vår digitala karta

Kontaktuppgifter

Hanna Åsander - Projektledare
hanna.asander@kristinehamn.se

0550-885 24

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".