Till innehållet

Järnet födde staden

Järnet födde staden är en permanent utställning om Kristinehamns historia som du hittar på museets övervåning.

Utställningen tar sitt avstamp i berättelsen om hur och varför Kristinehamn blev en stad. Staden blev en knutpunkt för järnhanteringen, bland annat eftersom det var härifrån som järnet skeppades från bergslagen och vidare ut i världen.

Utställningens namn, Järnet födde staden, kommer sig av att järnet haft betydelse både för att staden Kristinehamn bildades och för att det gett människorna som bodde här pengar till föda. I utställningen finns spännande tittskåp för barn. 

Utställningen togs fram av museets personal i samarbete med scenograf Bo Jonzon och en särskilt tillsatt arbetsgrupp under stadens 375-årsjubileum.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".