Till innehållet

Ekonomiåret 2020

Kristinehamns kommuns verksamheter kostade ca 1 880 miljoner kronor år 2020. För att kunna bedriva dessa verksamheter erhöll kommunen 1 065 miljoner kronor i skatteintäkter och 620 miljoner kronor i bidrag från staten. Andra stora intäkter är exempelvis avgifter för kommunal service och hyror.

Under 2020 erhölls extra mycket pengar från staten i form av statsbidrag för ökad välfärd och kompensation för ökade kostnader med anledning av pandemin Covid 19. Detta var en bidragande orsak till att kommunen redovisade ett mycket högt resultat 2020, + 72 miljoner kronor. Pandemin medförde även att verksamheter inte kunde bedrivas som planerat. Bland annat gällde detta idrottshallar, museum och andra verksamheter där det fanns en begränsning i antalet deltagare.

Skattemedel

Av varje intjänad hundralapp betalas 21,97 kronor i skatt till Kristinehamns kommun och 11,68 kronor betalas till Region Värmland.

Olika verksamheters kostnader

I nedanstående diagram redovisas de större verksamheternas andel av de totala kostnaderna i förhållande till varandra. Noterbart är de sex största verksamheterna, vilka återfinns inom skola och omsorg, utgör ca 80 % av verksamheternas totala kostnader.

image0p7a6.png

*Posten övrigt innehåller verksamheter vars andel understiger 2 % av de totala kostnaderna. Det gäller exempelvis kultur, fritid, räddningstjänst och politik verksamhet.

Årsredovisningen för 2020 hittar du här.

 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".