Till innehållet

Komvux som anpassad utbildning för vuxna

Du som är 20 år eller äldre och har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada kan läsa Komvux som anpassad utbildning.

Utbildningen anpassas från din tidigare utbildningsnivå och erfarenheter. Målet är att ge dig fördjupade kunskaper för att du ska kunna delta i samhälls- och yrkeslivet. Du får arbeta efter en egen studieplan som du planerar tillsammans med din lärare.

Det finns två olika nivåer inom Komvux som anpassad utbildning för vuxna:

 • Grundläggande nivå
 • Gymnasial nivå

Att läsa på grundläggande nivå innebär att du läser ämnesbaserade kurser. Du kan också läsa en inriktning på grundläggande nivå där du arbetar med olika områden istället för att läsa enskilda ämnen. På gymnasial nivå kan du läsa samma ämnen som på grundläggande nivå, fast på lite svårare nivå som ställer högre krav. På gymnasial nivå kan du även välja att göra ett gymnasiearbete.

Ämnesområden

 

 • Biologi
 • Engelska
 • Fysik
 • Geografi
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Historia
 • Kemi
 • Matematik
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska /Svenska som andraspråk
 • Teknik
 • Orienteringskurs

 

 • Individ och samhälle
 • Natur och miljö
 • Språk och kommunikation

Kontaktuppgifter

Carina Lindberg - skoladministratör antagningskansliet
carina.lindberg@kristinehamn.se

0550-874 66

Louise Svenrup - biträdande rektor
louise.svenrup@kristinehamn.se

0550-883 27

Anna Hollsten - studie- och yrkesvägledare
anna.hollsten@kristinehamn.se

0550-874 08

Robert Rahmn - rektor
robert.rahmn@kristinehamn.se

0550-885 10

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".