Till innehållet

Nordenfeldtsparken

I Nordenfeldtsparken fanns trädgårdar redan 1710! Borgmästare CH Nordenfeldt skänkte några av trädgårdstomterna till staden på villkor att man skulle anlägga en park som brandskydd. Parken invigdes år 1877.

Millenniesten och riksträd

År 2000 restes en ”millenniesten” för att visa efterkommande hur Kristinehamn såg ut och verkade då. I samma park finns också riksträdet, som planterades 1986 - en ornäsbjörk med flikiga blad. Sådana planterades runt hela Sverige vid den tiden.

Visa parken i vår digitala karta

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".