Till innehållet

Ungdomsinflytande

Det finns många olika sätt att påverka som ung i Kristinehamn. Ungdomar som är under arton år har rätt att vara delaktiga i demokratiska och politiska processer även om de ännu inte får rösta i val. Ungdomar kan – precis som alla andra – komma med synpunkter eller e-förslag till kommunen.

Kristinehamns kommun arbetar strategiskt med ett aktivt ungdomsinflytande för att säkerhetsställa att de ungas röster hörs. Våra ungdomar ska få komma till tals och bli tagna på allvar. Vi använder en uppsökande metod där kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner möter ungdomarna där de är, på deras arenor, för att ungdomarna ska bli delaktiga och kunna påverka frågor som rör dem.

Unga röster - från ungdomsenkät genomförd 2019

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (mucf) tillhandahåller en enkät som kommuner, regioner eller stadsdelar kan anmäla sig för att genomföra. Enkäten heter Lupp (lokal utvärdering ungdomspolitiken). I Kristinehamn genomfördes enkäten i oktober 2019 på högstadiet och gymnasiet.

Här kan du i korta drag se utdrag från rapporten.

 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".